Şirket Profili
  Yönetim Denetim Kurulu
  Dünden Bugüne Başkanlar
  Başkanın Mesajı
  Kurumsal Hedef
Hakkımızda

1990’lı yıllarda ülkemizin muhtelif bölgelerinde artan ekonomik ihtiyaçlara cevap vermek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla, işadamları sermaye güçlerini birleştirerek holdingler kurmaya başlamışlardı.

Antalya Güçbirliği Holding (AGH), Antalya’mızda bölgesel bir güç olarak makro projelere önderlik etmek,rekabeti ve kaliteyi arttırmak,marka yaratıp milli ekonomiye katkı sağlamak amacıyla 1998 yılında kuruldu.Ortaklarımız arasında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği, Antalya Ticaret Borsası gibi kurumlar ile birlikte 132 iş adamı bulunmaktadır.

İlimizde turizm, tarım ve ticaretin yanı sıra sanayi alanına da yatırım yapmak amacıyla proje, etüt ve fizibilite çalışmaları yaptırıldı.Böylelikle, yol haritası belirlenip ilk adımlar atıldı.Her ne kadar, Şirketimizin kuruluşuna rastlayan yıllarda ekonomik krizler yatırımlarımızda gecikmeye neden olduysa da değerli ortaklarımızın desteğiyle bu zorluk kısa sürede aşılıp 2004 yılından itibaren yatırımlara başlandı. 

Ülkemiz genelinde hızlı nüfus artışı ve sanayileşmeyle ortaya çıkan enerji açığı,enerji yatırımlarına başlamamız için önemli bir fırsat oldu.İlk etapta, Antalya Organize Sanayi 2.bölgede 52 Megawatt gücündeki santralımız Nisan 2006'da devreye girdi. 2008 yılında da enerji yatırımlarımız devam etti. 2009 Nisan ayında aynı arazi içerisinde ikinci bir santral tamamlanıp, toplam enerji gücü 94 Megawatta çıkarıldı. 

Ayrıca,elektrik üretimi sırasında oluşan baca gazlarından elde edilen buharın işletmelere satılması için Organize Sanayi Bölgesindeki pek çok tesise buhar dağıtım hattı döşendi.Enerji şirketimize ek gelir kazandırılmakla birlikte Organize Sanayideki işletmelerin üretim maliyetlerinin düşmesine de önemli ölçüde katkı sağlanmış oldu. 

Enerji üretimimizde dikey büyümeye paralel olarak,15 Megawatt gücündeki rüzgar santrali inşaatına İzmir Yaylaköy'de başlandı. Bölgesel güç olma hedefimiz doğrultusunda, yatırımlarımıza hız verip Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2.Etapta Antalya Alkollü İçecek Üretim San.ve Tic.A.Ş.tesisimiz kuruldu. 

2009 Ocak ayında farklı markalar ve değişik tatlarda Rakı ve Votka üretimine başlandı.Yapılan satış/pazarlama planlamasına göre ürünlerimiz hem yurt içine hem yurt dışına satılmakta ve kalitesiyle büyük beğeni kazanmaktadır.Kısa sürede marka olma yolunda önemli adımlar atılmış;ürünlerimiz büyük marketlerin raflarında yer almıştır.