Hakkımızda
  Yönetim Denetim Kurulu
  Dünden Bugüne Başkanlar
  Başkanın Mesajı
  Kurumsal Hedef
Şirket Profili

1997 yılından itibaren ANSİAD’ın koordinasyonunda, işadamlarımız DİALOG GRUBU toplantılarında, ilimize ve bölgesel kalkınmaya destek olacak yatırımları hayata geçirmek amacıyla müzakere etmeye başladılar. 

Bu toplantılar neticesinde görüş birliğine varılıp,ilimizde lokomotif bir misyon üstlenecek değişik sektörlerden işadamlarının oluşturacağı grupların koordineli olarak çalışmasına karar verilmiştir. 

İlgili çalışma gruplarının oluşturduğu yatırım portföyünde yer alan projeler  şunlardır: Enerji santrali kurulması, oto prodüktör, HES, elektrik dağıtım ve işletmesi, Antalya Limanı'nın işletilmesi, Manavgat Suyu tesisinden su satışı yapılması, alışveriş merkezi kurulması ve finans sektöründe faaliyet gösterilmesi. 

Bu yatırımların gerçekleşmesi için Şirket Ana Sözleşmesi hazırlanıp nama yazılı hisselerle ve 132 ortağın iştirakiyle SPK denetimine bağlı olarak AGH A.Ş. 21.07.2008 tarihinde kurulmuştur.