Hakkımızda
  Şirket Profili
  Yönetim Denetim Kurulu
  Dünden Bugüne Başkanlar
  Başkanın Mesajı
Kurumsal Hedef

Misyon ve Vizyon

AGH'nın Misyonu; Antalya’nın ekonomik ve sosyal gelişmesine katkı sağlamak, sermayenin tabana yayılmasını sağlayarak çok ortaklı şirketlerin başarılı olabileceğini göstermek amacıyla iş hayatına ufuk açacak ve önderlik yapabilecek yeni yatırımlar kazandırmak.

AGH'nın Vizyonu; Doğru yönetim anlayışı çerçevesinde, farklı sektörlerde yatırımlar yaparak ortakların beklentilerini karşılamak; bölgesel, ulusal ve uluslararası güç olmak ve öncü rol oynamaktır.