Ticaret Sicil Bilgileri
  Şirket Ana Sözleşmesi
  Yıllık Faaliyet Raporu
  Genel Kurul (Yer-Tarih-Saat)
  Genel Kurul Gündemi
Vekalet Formu

 

 

 

VEKALETNAME

 

Hissedarı bulunduğum/bulunduğumuz Antalya Güçbirliği Holding A.Ş.nin 28.09.2012 Cuma günü saat:10:30 de Antalya Organize Bölgesi 2.Kısım 21.Cad.No:7 Döşemealtı/ANTALYA adresindeki Antalya Alkollü İçecek San.ve Tic.A.Ş. fabrika binasında yapılacak olan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için adıma/şirketimize oy kullanmaya………….............T.C nolu……………………

Vekil tayin ettim/ettik………../………..20….

Vekâleti Veren

Ad-Soyad:

İmza:

 

Vekâleti Verenin;

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Adresi:

 

 

 

 

 Not:

1-Vekâletname noter tasdikli veya,

2-Vekâleti verenin noter tasdikli imza beyannamesi vekâletnameye eklenecektir.

3-Aksi durumda vekâletname geçersiz olacaktır.