İzmir Yaylaköy Rüzgar Santrali
  Antalya Alkollü İçecek San.veTic. A.Ş.
Antalya Enerji Üretim A.Ş.

Hiç şüphe yok ki; elektrik enerjisi, Dünyada en kar getiren yatırımların başında yer almaktadır. Özel sektörün enerji üretmesi için verdiği izinler ve yeni düzenlemelerle ülkemizin pek çok yöresinde HES, kojenerasyon, RES ve güneş enerji sistemleri devreye girmeye başlamıştır. Ortaklarımızla yapılan muhtelif toplantılardan sonra , ilimizde de kesintisiz ve kaliteli enerji üretmek amacıyla enerji santralı kurulmasına karar verilmiştir.

AGH'nın girişimleri neticesinde doğalgaz 21.12.2005 tarihinde Antalya Organize Sanayi Bölgesine ulaştırılmıştır. Bilindiği gibi, ilimizde hızlı yapılaşma, turizm ve sanayi yatırımlarında ve konutlarda enerji ihtiyacı her yıl büyük oranda artmaktadır. Buna bağlı olarak; yeni yatırımların olmayışı, aşırı yük ve ana dağıtım hatlarının eskiliği de ciddi anlamda elektrik kesintilerine ve arızalara neden olmaktadır. Bu sıkıntının ne derece önemli olduğunu bazı rakamlar vererek vurgulamak istiyoruz:

2004 yılında Antalya İlinin nüfusu 2.073.000, toplam elektrik tüketimi 4,42 milyar kwh/yıl ve kişi başına tüketim ise 1997 kwh/ yıl olmuştur .2010 yılında ise Antalya ilinin nüfusu 2.833.000, toplam elektrik tüketimi 10,50 milyar kwh/ yıl ve kişi başına tüketilecek enerji ise 3705 kwh/ yıldır. 2020 yılında Antalya ilinin nüfusu 5.167.000, toplam elektrik tüketimi 31,48 milyar kwh /yıl ve kişi başına tüketim ise 6092 kwh /yıl olacaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aldığımız resmi rakamlara göre ilimizin enerji ihtiyacının % 12'si Kepez tesislerinden,% 88'i Enterkonnekte şebekeden karşılanmakta ve tüketim cinsine göre 7-11 cent / kwh ödenmektedir. Bu verilerden de anlaşılacağı gibi Antalya'nın DÜNYA KENTİ olma hedefindeki önemli bir nokta da,enerji santrallerinin ilimize süratle kazandırılmasıdır.
 
AGH'nın lokomotifliğinde, konjüktürel gelişmeye bağlı olarak ilimizin üretim bazında enerji ihtiyacı teminine talip olup, ANTALYA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. kurulmuştur. Enerji santralimiz Nisan 2006 tarihinde 52 Megawatt kurulu gücüyle elektrik üretimine başlamıştır. Daha sonra artan talebi karşılamak için, aynı arazi içinde Nisan 2009 tarihinde kurulan ilave tesisle gücümüz 94 Megawatta çıkarılmıştır.

Hiç şüphesiz, önümüzdeki yıllarda enerji ihtiyacının artmasına bağlı olarak üretimimiz de artırılacaktır.

Şirketin ortaklık yapısı ve sermayesi ise; 

% 30 AGH , % 35 ENDA Enerji Holding A.Ş. , % 10 ADOPEN , % 3 Antalya Ticaret Borsası , % 1 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve geri kalan hisseler Antalyalı sanayiciler tarafından oluşturulmuştur.Şirket sermayesi kuruluşta 4.500.000 TL; daha sonra sermaye artırımı ile 15.500.000 TL olmuştur.

PROJENİN İLİMİZE KAZANDIRDIĞI FAYDA VE GELECEK PROJEKSİYONU

1-AB Çevre koruma kriterlerine uygun, tamamen çevre dostu bir projedir.
.
2-Kesintisiz ve darbesiz (voltaj alçalması olmayan) enerji temin edilmesi son derece önemlidir.

3-Alternatif enerjiye sahip olunarak TEDAŞ’ın enerjisi ile birlikte enerji temin edilmektedir. Örnek: Elektrik kesintisinde kurulu jeneratörün sıfır saniyede devreye girmesinde olduğu gibi.

4-Şu anda Antalya ilinin 1/7enerji ihtiyacı santrallerimizden karşılanmaktadır. 

5-Sadece bu projeyle, OSB’ ye,yıllık 2 Milyon EUROLUK bir tasarruf sağlanmaktadır 

6-Doğalgazın ilimize dağılımıyla ilgili ekonomik anlamda verimlilik de artmaktadır.