Antalya Enerji Üretim A.Ş.
  İzmir Yaylaköy Rüzgar Santrali
Antalya Alkollü İçecek San.veTic. A.Ş.

PROJENİN TANIMI ve KAPSAMI 

Tesisimiz; Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2.Etapta tahsisi alınan 62.200 m2 alan içinde, toplam 18.000 m2 kapalı alanda kurulmuştur. Fabrikamız, yaş ve kuru üzümden 3.000.000 lt/yıl SUMA Alkolü, 5.000.000 lt/yıl Rakı (gelecekte 10.000.000 lt/yıl kapasiteye tevsi olunacak şekilde planlanmıştır), 3.000.000 lt/yıl Votka üretimi yapmak için planlanmıştır. 

Tesisimizde, Votka ve Rakıda kullanılacak gıda alkolünü üretmek üzere 3.000.000 lt/yıl kapasiteli Hidro-Seleksiyon sistemli 6 kolonlu Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğindeki formata uygun tarımsal kökenli NÖTR ALKOL üretilmektedir. Hammadde olarak Rakı-Votka üretiminde kuru, yaş üzüm ve buğday alkolü kullanılmaktadır. 

Tamamen otomasyonlu bir sistemle üretilen Rakı, Votka ve Nötr Alköl satışının,öncelikle, %40’nın bölgesel pazarda, %20'sinin ihracaatta, %40’ının da yurt içi pazarda yapılması planlanmıştır.

PROJENİN KISA VADELİ AMACI VE İLİŞKİSİ

Projemizin kısa dönemli amacı, iç pazar ile Antalya Bölgesi içerisinde turizme hizmet veren tesislerimizin tüketimlerini karşılamaktır. Türkiye’de kimya, sanayi, tıp ve gıda gibi sektörlerin Nötr Alkol hammadde ihtiyaçları büyük oranda tesisimizden karşılanmaktadır. Nötr alkol tesisimiz, Avrupa Birliği normlarına uygun olarak kimya sanayi ve gıda sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretim yapmaktadır.

PROJEMİZİN UZUN VADELİ AMACI VE İLİŞKİSİ 

Milli içkimiz olan Rakımıza sahip çıkmak ve bu alanda ülke tanıtımına katkı sağlamaktır. Bunun sosyal bir sorumluluk olduğunu biliyor ve çok yönlü tanıtım yapmaya özen gösteriyoruz. Antalya’nın bir turizm şehri olma özelliğinden dolayı, fabrikamızın gerek mimarisi gerekse yerleşimi, bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekecek şekilde dizayn edilmiştir. Bölgemize gelen turistleri fabrikamıza turlarla getirip hem Rakı tadımı yaptırmak hem de Antalya tanıtım CD' lerini dağıtıp turizme destek verilmesi planmıştır. Hepimizin bildiği gibi, İskoçya, İngiltere, İrlanda, Fransa, İtalya’da bu tür etkinlikler ülke tanıtımında önemli bir yer teşkil etmektedir.

PROJENİN SONUÇLARINDAN ETKİLENECEK BÖLGE, KURULUŞ, GRUP YA DA KİŞİLER 

Tesisimizin hizmete girmesiyle birlikte, üretimde 3.000 kg/yıl kuru üzüm, 6.000.000 kg/yıl yaş üzüm, 300.000 kg/yıl anason ve 3.000.000 kg/yıl buğday hammadde olarak kullanılmaya başlanmıştır. Antalya bölge ve çevre illerin tarım ürünlerinin değerlendirilmesine de önemli ölçüde katkıda bulunmaktayız. Nötr Alkol üretimiyle,sanayi sektörüne önemli ölçüde fayda sağlanmaya başlanmıştır.