Hakkımızda
  Şirket Profili
  Yönetim Denetim Kurulu
  Dünden Bugüne Başkanlar
  Kurumsal Hedef
Başkanın Mesajı

 

 

Değerli Ortaklarımız,

21.Yüzyıla girilirken, global ekonomik düzen hızla değişim göstermiş; bu değişimin karşısında ya rekabetçi-dinamik yapıda olan şirketler büyüyüp yoluna devam edecek ya da bu değişimi seyredecekti. Bunun yanında, likit sıkıntısı baş göstermiş; yatırım fonlarının temininde yaşanan güçlükler de eklenince şirketler küçülmeye başlamıştı. Türkiye’nin gelişen yeni ekonomik düzeni içinde, işadamlarımızın, yeni yatırım stratejileri gündeme alması gerekiyordu. Aksi takdirde, şirketler kaybolup gideceklerdi.

Bu çerçevede,ilimizdeki işadamları periyodik toplantılarla yeni arayışlara yönelip Türk Ekonomisine katma değer sağlayacak yatırımları müzakere etmeye başladılar. Bu müzakereler sonucunda, fark yaratan ve bölgesel kalkınmaya destek olacak ve yenilikçi bir yaklaşımla çok ortaklı bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Bu misyondan yola çıkılarak, sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla sermaye ve girişimciliği tabana yayıp '‘Toplumun Bütünsel Örgütlemesi’'doğrultusunda ANTALYA GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. kurulmuştur.

Antalya’nın hızlı kentleşmesi, iç göçün fazla oluşu ve çevre-enerji-tüketim dengeleri dikkate alınıp bu doğrultuda yatırımlar yapılması Şirketimizin kuruluşunda temel amacımız olmuştur.

O yıllardaki ekonomik sıkıntıları hatırlayacak olursak; 2000–2004 arasında yaşanan çalkantılı finans dönemi, yüksek faiz oranları, kredi temininde yaşanan güçlükler ve genel mali politikalardaki istikrarsızlıklar yatırımcıları olumsuz etkilemişti. Üstelik Uzakdoğu , Japonya , Rusya’ da yaşanan çalkantılı ekonomik süreç, dünya genelindeki ekonomik krizler ve Avrupa Birliği'nin Euro'ya geçişi de önemli ölçüde yatırımcımızın elini kolunu bağlamıştı. Bu geçici süreçte, AGH A.Ş. yoluna emin adımlarla devam edip; yatırım portföyümüze alınan konularda proje- etüt-fizibilite çalışmaları başlatıp ulusal ve uluslararası pek çok uzman kuruluşla çalışmaya başlamıştı.

Yeni hedeflere yönelik çalışmalarımız kısa sürede olumlu netice vermeye başladı. Ortaklarımızla yapılan muhtelif toplantılarda sermaye artırımı yapılmasının önemi anlatılıp gerekli finans desteği sağlanmıştır. Değerli ortaklarımızın, bu husustaki sağduyulu yaklaşımı ve iştiraklerimizin dinamik bir sermaye/finans yapısına kavuşturulması için verdikleri destek her türlü takdirin üzerindedir. Bu yönde gösterilen anlayışa ve desteğe teşekkür ederiz. 

Sağlam sermaye yapısıyla, ilk projemiz olan 94 Megawatt gücünde enerji santralimiz devreye girmiş ve yılda 900 milyon Kilowatt/saat enerji üretilmeye başlanmıştır. Enerji alanında dikey entegrasyona dayalı büyümeye kararlıyız; enerji yatırım portföyümüzün çeşitlendirilmesine önem veriyoruz. Bu çerçevede, yeni bir ortaklık kurularak İzmir Yaylaköy’de rüzgâr santrali inşaatına başlandı.

Yine Holdingimizin kuruluş felsefesinde ifade edildiği gibi, rekabetçi ve çevreye uyumlu şekilde yatırımlara öncülük edilip Antalya Alkollü İçecek San. ve Tic. A.Ş. kuruldu.Gıda güvenliğine azami önem verdiğimiz modern ve entegre tesisimizde rakı , votka ve etil alkol üretimine Ocak 2009 tarihinde başlandı.Karşımıza çıkan tüm zorluklara ve belirsizliklere rağmen yatırımlarımızda gereklilik ve kararlılık kriterlerine azami özen gösterdik. 

İstanbul merkezli Topkapı İçecek Dağıtım ve Pazarlama A.Ş. 2008 Nisan ayında kuruldu. Ülkemizin büyük bir bölümünde, bayilikler ve idari kadro yapılanması kısa sürede tamamlandı. Bu çalışmalarımızın yanında,meyve aromalı votka,likör ve diğer ürünlerimiz piyasaya satışa arz edilmiştir.Burgaz'ın Alkollü İçecekler A.Ş.tarafından Haziran ayında satın alınmasıyla, Burgaz Rakı ve 1967 Votka markaları bünyemize katılmış oldu.Böylelikle Alkollü İçecek pazarında kendi ürünlerimizle birlikte Burgaz'ın da yer almasıyla farklı bir sineji yaratılmış olup Türkiye genelinde bayilik çalışmalarımız tamamlanmıştır.

İleriye yönelik yapılan projeksiyon çerçevesinde hem ihracaatı artırmak , hem de  milli içkimiz rakının yurt dışında tanınan ve rekabet edebilecek konuma gelmesi için çalışmalarımıza hız verdik.Uluslararası pazarda birçok ülkeye ürünlerimizin ihracatı devam etmektedir. Öyle inanıyorum ki, ulusal ve uluslararası pazarda yakın zamanda marka olma yolunda önemli bir mesafe kat etmiş olacağız.

Bu siteden şirketimiz ve iştiraklerimizle ilgili gelişmeleri düzenli olarak duyuracağımızı belirtir; şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına mutlu günler dilerim.

Saygılarımızla, 

Tarık DURU